AIBEST Talks

Episode 12: Очакванията на Индустрията на знанието от новото правителствоJanuary 20th, 2022  •  42 mins 10 secs  •  Download (48.3 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

След разговора ни през април, отново говорим с Илия Кръстев от AIBEST и Добомир Иванов от BESCO за очакванията от новото правителство