BVCpodden

126: Fysisk aktivitet: "Vi måste släppa ut barnen - utan föräldrar!"September 29th, 2021  •  44 mins 15 secs  •  Download (32.2 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Hur blev det så att omsorgen från föräldrar lett till stillasittande, övervikt och brist på grit (ungeför driv, karaktärsstyrka, jävlar anamma) hos våra barn?
Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, möter Sandra Dahlén, författare till boken Frigående barn - en föräldrarbok om det ökade stillasittandet.
De samtalar bland annat om varför det är så viktigt att barn får klara sig själva ibland - och om begreppet "djup lek".