AIBEST Talks

Episode 2: Накъде се разви индустрията през последната годинаJanuary 15th, 2021  •  56 mins 6 secs  •  Download (64.2 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Представяме годишния доклад на организацията от декември. В нея ще разбрете как се движи индустрията за 2019, и как достига 6.5% от БВП + малко данни от 2020 и движението на пазара.