AIBEST Talks

Episode 13: AIBEST SEE ITS Summit - 3 юни 2022May 18th, 2022  •  19 mins 10 secs  •  Download (13.2 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

В този епизод говорим с Илия Кръстев и Добромир Иванов за предстоящото събитие в София AIBEST SEE ITS Summit