AIBEST Talks

Episode 15: От услуга към продукт - на живо от AIBEST SEE ITS Summit 2022June 10th, 2022  •  43 mins 57 secs  •  Download (50.3 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Говорим си как компаниите могат да преминат от услуга към продукт, какви са предимствата и предизвикателствата