AIBEST Talks

Episode 14: Необходимите промени при наемане на хораMay 26th, 2022  •  26 mins 55 secs  •  Download (31.1 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Говорим с Милена Илиева от A Data Pro и Милена Благоева за необходимите промени в законодателството при наемане на хора: било то за граждани извън ЕС (вкл. Русия и Украйна) и ЕС в България. Както и за регулацията на дистанционна работа.