ТехБалон

124: Големи неприятности в малък Китай за AppleJanuary 11th, 2019  •  52 mins 22 secs  •  Download (36.4 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Започваме годината с глоба за Facebook, обещания от Tesla за зарядна мрежа в цяла Европа, лоши финансови резултати за Apple и стратегии за преодоляването им.